W Katyniu znamiona ludobójstwa

Prezes PiS domaga się, by prezydent odwołał swego doradcę prof. Romana Kuźniara. Chce też by Bronisław Komorowski zadeklarował, że "zbrodnia katyńska była zbrodnią ludobójstwa". Prof. Kuźniar powiedział, że w świetle prawa międzynarodowego (chodzi o konwencję ONZ z 1948 r.) zbrodnia katyńska nie może być uznawana za zbrodnię ludobójstwa.
Równocześnie w liście prof. Nałęcz przypomina, że Komorowski w czasach opozycji był zaangażowany w ujawnienie prawdy o Katyniu, jako szef MON zorganizował Muzeum Katyńskie, jako marszałek Sejmu organizował pielgrzymki Rodzin Katyńskich, a jako prezydent stara się ujawnić pełną prawdę o Katyniu. Zdaniem Kancelarii Prezydenta zdania "zbrodnia wojenna o znamionach ludobójstwa" najpełniej wyrażają stanowisko Rzeczpospolitej w tej sprawie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9474237,W_Katyniu_znamiona_ludobo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.04.2011