Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

Państwo będzie pomagać w opiece nad ludźmi starymi i niedołężnymi. Wprowadzi czeki opiekuńcze, które mają zrewolucjonizować dotychczasowy system. Ustawę kończy pisać zespół senatorów, posłów i ekspertów. Projekt popiera minister Michał Boni, główny strateg rządu. Rodzina, która będzie chciała wynająć opiekuna dla chorego krewnego, umieścić go w domu pomocy społecznej lub w domu dziennego pobytu, dostanie czek opiekuńczy pokrywany z budżetu. Sumy? Od 800-1200 zł miesięcznie w zależności od stopnia niesamodzielności.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,9505655,Panstwo_chce_pomoc_starsz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.04.2011