Polsko-niemiecki impas

– Niemcy nadal nie uwzględniają wielu naszych postulatów. Wygląda na to, że trwające ponad rok negocjacje nie poprawią naszej sytuacji – mówi Wiesław Lewicki, przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.
Zadaniem okrągłego stołu było zlikwidowanie asymetrii w traktowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i niemieckiej Polonii, co jest sprzeczne z postanowieniami polsko-niemieckiego traktatu z 1991 roku. Uczestniczą w nim negocjatorzy rządowi. Na piątek zapowiedziano przedstawienie rezultatów negocjacji.
Jednak – mimo intensywnych konsultacji – nie udało się wypracować wspólnego polsko- niemieckiego stanowiska.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,652903-Polsko_niemiecki_impas.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.05.2011