Małe NRD u granic Polski

Trzynastu sędziów w Brandenburgii było w przeszłości agentami Stasi. Dla służb bezpieczeństwa NRD pracował także jeden z prokuratorów tego landu podobnie jak dwunastu innych pracowników prokuratury. To najnowsze informacje z sąsiadującego z Polską landu. Wiadomo też, że w policji roi się od byłych agentów, informatorów i etatowych pracowników Stasi. Według najnowszych danych jedynie w sądownictwie oraz więziennictwie Brandenburgii pracuje nadal 152 dawnych agentów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,654189-Male_NRD_u_granic_Polski....
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.05.2011