Cierniste ścieżki

Przedstawiciele 7 gmin niemieckich i 7 polskich spotkali się 17 maja w Baniach, aby oficjalnie obwieścić, że zakończono prace przygotowawcze do wspólnego projektu o nazwie „Transgraniczny Plan Działania”. Obecnie gminy mogą przystępować do drugiego etapu, czyli realizacji wytyczonych zadań.
Przypomnijmy, że chodzi tu głównie o budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach Odry i tym samym stworzenie warunków dla rozwoju turystyki i lepszej wzajemnej komunikacji. Idea wspólnego projektu w ramach programu Interreg IV A zrodziła się już 4 lata temu na spotkaniu w Criewen (Niemcy). Już wtedy zdawano sobie sprawę, że nie będzie to łatwe przedsięwzięcie, bo trzeba zgrać wiele czynników, pokonać bariery biurokratyczne, zharmonizować przepisy i wymogi dwóch państw. Tak też było w praktyce i ścieżki rowerowe okazały się ciernistymi dróżkami.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=11-21&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.05.2011