Papież o "rutynowych" wiernych

Podczas mszy św. we Fryburgu Bryzgowijskim w Badenii-Wirtembergii w Niemczech Benedykt XVI przestrzegał przed "rutyną wiary" i apelował o jej odnowę. Mówił, że nie można postrzegać Kościoła wyłącznie jako "aparatu".
W homilii podczas mszy św. na miejscowym lotnisku papież wyraził radość, że na liturgię przybyli wierni z różnych części Niemiec oraz z krajów sąsiednich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/67352,722282-Papiez-Benedykt-XVI-w-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.09.2011