Wałęsa, Lis, Frasyniuk proszą Komorowskiego o weto

Grupa liderów pierwszej "Solidarności" - Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, Bogdan Lis i Lech Wałęsa - wystosowali do prezydenta RP Bronisław Komorowskiego list otwarty.
- Zwracamy się solidarnie do Pana z prośbą, aby rozważył Pan skorzystanie ze swoich konstytucyjnych uprawnień w kwestii weta ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji, jaką po poprawce Senatu uchwalił Sejm w ostatnim głosowaniu kończącej się właśnie kadencji - piszą.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10321443,Walesa__Lis__Frasyniuk_p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.09.2011