Prawica w SDP

Z soboty na niedzielę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wybrało nowe władze - w skład zarządu weszli wyłącznie dziennikarze o poglądach konserwatywnych. - Zapowiada się niewesoło. Nie wiem, czy nie będę zmuszony złożyć swojej funkcji - komentuje wybory honorowy prezes SDP Stefan Bratkowski. W głosowaniach klęskę poniosła frakcja liberalna reprezentowana głównie przez warszawski oddział Stowarzyszenia.
Wybory mają kilkumiesięczną historię. Wiosną tego roku do SDP zaczęli zapisywać się nowi dziennikarze, m.in. "Gazety Polskiej", rzucając hasło przejęcia władzy w Stowarzyszeniu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10395266,Prawica_w_SDP.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.10.2011