Podróż służbowa w celu likwidacji Żydów

Specjalna komisja historyków badająca dawne akta BND pracuje dopiero od kilku miesięcy, ale to, co w nich znajduje, już przewyższa najśmielsze oczekiwania. Nie wiadomo jeszcze, ilu zbrodniarzy było po wojnie na usługach wywiadu. Mowa jest o setkach agentów BND biorących bezpośredni udział w Holokauście. Żyli na koszt RFN, wywiad pomagał im się ukrywać, ostrzegał przed niebezpieczeństwem i przygotowywał wielu z nich do opracowania linii obrony w razie wpadki i ujawnienia zbrodniczej przeszłości.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,730245-Podroz-sluzbowa-w-celu-li...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.10.2011