Umowy śmieciowe mogą być... mniej śmieciowe

Od umów o dzieło powinno się płacić składki emerytalne - proponuje minister Michał Boni. Ile jest w Polsce osób pracujących o dzieło? Setki tysięcy. Dokładnych danych nie ma. Ministerstwo Finansów podaje tylko, że pracujących wyłącznie na umowę o dzieło i umowę-zlecenie jest łącznie 800 tys. W mediach takie umowy ochrzczono mianem "śmieciowych", bo pracujące na ich podstawie osoby - zazwyczaj młodzi ludzie bezpośrednio po studiach - formalnie nie mają prawa do wypowiedzenia, urlopu czy chorobowego.
Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10495099,Umowy_mniej_smieciowe.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.10.2011