Kutz skrytykował obecny Senat

Pierwsze posiedzenie Senatu VIII kadencji otworzył prezydent Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu marszałek Senatu Kazimierz Kutz skrytykował obecny Senat. Marszałek senior izby wyższej Kazimierz Kutz powiedział podczas jej pierwszego posiedzenia, że Senat VIII kadencji jest produktem wojny polsko-polskiej i że ta kadencja będzie "kaleka i intelektualnie jałowa".- Senat stał się zabawką mechaniczną nakręcaną przez PO - zaznaczył marszałek senior w swoim wystąpieniu.
- Przynależność partyjna stała się raz jeszcze dominującą wartością w trwającej wojnie polsko-polskiej. VIII kadencja Senatu jest produktem tej wojny, będzie kaleka i intelektualnie jałowa, bo w tym stanie rzeczy nie ma naturalnej gleby do dysput na wyższym, abstrakcyjnym poziomie, na poziomie troski o państwo - oświadczył Kutz.
- Senat zaczyna przypominać towarzystwo kongregacji przykościelnej i jest efektem banalnej walki wyborczej pomiędzy dwiema głównymi siłami politycznymi - mówił.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/16,748923-Bronislaw-Komorowski-otwo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.11.2011