Gdy myślę "naród"

Bo gdy ja myślę "naród", to widzę Polskę nie tylko niepodległą, ale europejską, różnorodną, otwartą, bogatą, radosną i kolorową. O taką Polskę warto było walczyć i warto w niej żyć, uwzględniając nawet fakt, że żyją w niej również ci, co myślą zupełnie inaczej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,10612154,Gdy_mysle__narod_.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.11.2011