Donald Tusk ogłosił skład rządu.

Nowe resorty dla Michała Boniego (resort ds. administracji i cyfryzacji) i Sławomira Nowaka (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Ministerstwo finansów zostaje w rękach Jacka Rostowskiego, ministrem gospodarki pozostaje wicepremier Waldemar Pawlak, ministrem rolnictwa - Marek Sawicki. Zmiany nastąpiły m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10658781,Donald_Tusk_oglosil_skla...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.11.2011