Biedny świat na minie

Polska jako jedyny kraj UE nie ratyfikowała jeszcze traktatu o zakazie min przeciwpiechotnych. Konwencję ratyfikowało 158 państw, ale najwięksi gracze - USA, Rosja i Chiny - nie planują podpisywać - mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej przez PCK, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Żydowskie Czulent i Religions for Peace.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10729105,Biedny_swiat_na_minie.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.11.2011