Wojewoda Jabłoński: Wiem, że niewielu spodziewało się mojej nominacji

W poniedziałek Marcin Jabłoński (PO) wrócił do politycznej gry. Przed rokiem z hukiem wyleciał ze stołka marszałka województwa lubuskiego, a jego miejsce zajęła Elżbieta Polak. Nie było tajemnicą, że za tą zmianą stała właśnie skonfliktowana z Jabłońskim przewodnicząca Bukiewicz.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,10816792,Wojewoda_Jab...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.12.2011