Sowieccy Żydzi ofiarami Holokaustu?

Berlin zgodził się na wypłatę odszkodowań Żydom, którzy uciekli po niemieckim ataku na Sowiety. Pieniędzy nie dostaną polscy uciekinierzy z lat 1939 – 1941. Układ w tej sprawie został podpisany między Berlinem a organizacją Claims Conference.
Każdy, kto uciekł między 22 czerwca 1941 roku a 27 stycznia 1944 roku, otrzyma 2556 euro. Przyjęcie właśnie takich dat budzi poważne kontrowersje.
W latach 1939 – 1941 do sowieckiej strefy okupacyjnej uciekło bowiem kilkaset tysięcy polskich Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Claims Conference i Berlin nie mogą więc dostać teraz odszkodowania.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/153228,781062-Sowieccy-Zydzi-ofiara...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.12.2011