Tajemnica procesu Adolfa Eichmanna - Za plecami sędziów

Za co obrońca Adolfa Eichmanna dostał 20 tys. dol. od rządu izraelskiego? Jakich zeznań obawiał się kanclerz Konrad Adenauer? Archiwum Państwowe w Jerozolimie udostępniło dokumenty, które przez 50 lat pokrywał kurz tajemnicy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/historia/1522509,1,tajemnica-procesu-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.01.2012