Radziwiłł: Nie chcemy zmieniać całej ustawy refundacyjnej. Chodzi o jeden ustęp

O jakie nierealne wymagania chodzi?
Pierwsze to obowiązek sprawdzenia, czy pacjent jest ubezpieczony. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mówi, że dokumentem ubezpieczenia jest karta ubezpieczenia. A takiej karty nikt przecież nie posiada.
Nic nowego - kolejne niedbalstwo ustawodawcy.
Tak. Miały być specjalne karty. Później ich rolę miały przejąć nowe dowody osobiste. Efekt jest taki, że dokumentu nie ma. Przy tym wszystkim centralny wykaz ubezpieczonych jest lekarzowi niedostępny.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/artykul/490603,radziwill-nie-chcem...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.01.2012