Wrocław nie jest wielokulturowy, 90 proc. to katolicy

Dzisiejszy Wrocław - zresztą jak żadne inne miasto w tej części Europy - nie jest wielokulturowy. Bo przecież jego cechą charakterystyczną nie jest obecność i wspólne istnienie różnych kultur, brak dominacji jednej nad innymi. Wrocław to miasto, w którym żyją Polacy, w 90 procentach wyznania katolickiego.
Prawdziwa wielokulturowość jest trudnym procesem, bo polega na codziennym podawaniu własnych postaw w wątpliwość poprzez kontakt z odmiennością. W wersji wrocławskiej jest ona przede wszystkim narzędziem do budowania marki miasta. Po podobne strategie promocyjne sięgają inne postkomunistyczne miasta Europy Środkowej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10833675,Wroclaw_ni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.12.2011