Wielokulturowy Wrocław? Ten mit trzeba urzeczywistnić

Od kilku lat wizytówką Wrocławia jest mit wielokulturowego, otwartego miasta spotkań. Jednak wyniki badań organizacji działających przeciw rasizmowi - zamieszczone w "Brunatnej księdze" fundacji Nigdy Więcej i "Masz problem?" przygotowany przez Nomadę - dowodzą, że wrocławianie nie są wolni od ksenofobii.
Wspólnie z uczniami LO nr XIV postanowiliśmy sprawdzić w czerwcu tego roku reakcje mieszkańców naszego miasta na obecność w przestrzeni publicznej osób, których wygląd sugerował przynależność do różnych grup wykluczonych.Uważamy, że reakcje negatywne były konsekwencją stereotypowego traktowania przebranych za muzułmanów czy Żydów uczniów naszego ogólniaka. Utrwalenie stereotypów odbywa się niejako automatycznie, gdy brakuje nam rzetelnej wiedzy na temat Innego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10851074,Wielokultu...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.12.2011