Kaszubska mniejszość wśród Kaszubów

W Polsce za mniejszości etniczne uznaje się: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. A czy Kaszubi są taką mniejszością? Jednota dowodzi, że spełniają wszystkie warunki: są mniej liczebni od pozostałej części ludności RP; w sposób istotny odróżniają się językiem, kulturą lub tradycją i dążą, aby je zachować; mają świadomość historycznej wspólnoty etnicznej; ich przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Polski od co najmniej 100 lat.
- A właśnie że nie jesteśmy mniejszością etniczną - uważa Łukasz Grzędzicki, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, największego i najstarszego kaszubskiego stowarzyszenia. - Państwo kaszubskie nigdy nie istniało, a mniejszość jednak jakoś musi się do niego odnosić. Poza tym jesteśmy ludnością miejscową, od zawsze zamieszkującą Pomorze, a nie grupą, którą gdzieś wywędrowała do obcego państwa.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,11025987,Kaszubska_mniejszosc_wsr...
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.01.2012