Jakubowymi szlakami przez nasz powiat

Pielgrzymki szlakami jakubowymi (do grobu św. Jakuba apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii) były bardzo popularne w Europie przez blisko 1000 lat, począwszy od IX wieku aż do rewolucji francuskiej. Jedna z najstarszych i najdłuższych tras (Via Regia, czyli Droga Królewska) wiodła z Wilna przez Kijów, Lwów, Kraków, Wrocław, Drezno, Lipsk, Kolonię, Paryż. W latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęła się ich rekonstrukcja. Droga św. Jakuba została w 1993 r. wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ruch ten dotarł również na nasz teren. 9 lutego w Gross Pinnow koło Schwedt odbyło się spotkanie inauguracyjne pt. „Rewitalizacja szlaku pielgrzymkowego Szczecin - Berlin jako centralnego polsko-niemieckiego połączenia z europejską siecią szlaków pielgrzymkowych”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-08&temat=5
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.02.2012