Historia Słubic na starych fotografiach i widokówkach

9 maja o godz. 16 w ratuszu Frankfurtu nad Odrą odbędzie się roczne zebranie członków stowarzyszenia Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Oddział we Frankfurcie nad Odrą. Przy tej okazji Eckard Reiß, autor dwujęzycznej książki o cmentarzu żydowskim w Słubicach, zaprezentuje liczne fotografie i widokówki pomagające lepiej zrozumieć historię przedwojennych Słubic.

Stowarzyszenie Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) z siedzibą w Kassel powstało 16 grudnia 1919 r., a jego głównym zadaniem jest dbałość o groby niemieckie poza granicami kraju. Obecnie zrzesza ponad 150 tys. członków i obejmuje swoim zasięgiem 825 cmentarzy w 45 krajach.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.05.2012