Wiemy, co wykazała kontrola CBA w lubuskiej policji

"Gazeta" nieoficjalnie dotarła do wstępnych ustaleń CBA dotyczących kontroli umowy zawartej pomiędzy Zieloną Górą a policją. Chodzi o dodatkowe etaty 15 dzielnicowych. Agenci CBA wyliczyli, że aż pół miliona złotych przekazane policji przez miasto zostało wydane niezgodnie z przeznaczeniem.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,11980012,Wi...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.06.2012