NBP: Polska powinna kontynuować drogę w kierunku strefy euro.

- Popieranie wejścia do strefy euro jest bardzo szeroko dyskutowane. Istotnie, zarząd NBP uważa, że Polska powinna wejść do strefy euro. To nie jest tylko kwestia ryzyka kursowego, o którym się najczęściej mówi (...); widzimy w tym bezpieczeństwo nie tylko ekonomiczne Polski - powiedział Koziński.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.ekonomia24.pl/artykul/705501,900146-NBP--Polska-p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.06.2012