Kino unter Denkmalschutz

Das Lichtspieltheater der Jugend war früherer Treffpunkt von Jung und Alt. Seit vielen Jahren ist es geschlossen und verkommt immer mehr. Unklar ist, was in nächster Zukunft mit dem Gebäude passieren soll.

Das einstig prunkvolle Äußere ist verschmiert mit Graffiti. Die Farben sind nach und nach verblasst. Nicht mehr viel erinnert an die guten Zeiten, die das Lichtspieltheater der Jugend bereits hinter sich hat.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frankfurt-oder/fra...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.10.2012

Komentarze

Fundacja „Akademia Europejska Kulice-Külz“ - sprostowanie

Szanowni Państwo,

We wrześniu ukazały się na tej stronie

http://www.transodra-online.net/de/taxonomy/term/6816

3 artykuły o konferencji pt. „Przeszłość i współczesność na Pomorzu”, która ma się odbyć w Kulicach w dniach 4-8 października br. Artykuł zawiera kilka błędnych informacji, które wymagają sprostowania.
Ośrodek konferencyjny w Kuliach został założony w 1995 r. przez Fundację „Akademia Europejska Kulice-Külz“, w odbudowanym przez nią dworku, który do 1945 r. był siedzibą rodziny von Bismarck, z przeznaczeniem na działalność na rzecz zbliżania Polaków i Niemców.
W 2002 r. ośrodek został nieodpłatnie przekazany na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. W zamian Uniwersytet zapewnił Fundacji „właściwe funkcjonowanie i wypełnianie jej zadań statutowych” w Kulicach. Od tamtego czasu w ośrodku w Kulicach mają swoją siedzibę dwie samodzielne instytucje – Uniwersytet Szczeciński oraz Fundacja „Akademia Europejska Kulice-Külz“.
O programie realizowanym przez Fundację można się poinformować na jej stronie www.kulice.pl i www.kuelz.pl w języku polskim i niemieckim.
Zaglądając do tej strony autor wspomnianego artykułu mógłby się zorientować, że Fundacja nie ma nic do czynienia z ww. konferencją pt. „Przeszłość i współczesność na Pomorzu”. Jej organizatorem jest „Pommerscher Kreis- und Städtetag”, stowarzyszenie z ramienia Ziomkostwa Pomorzan, które w tym celu wynajmuje pomieszczenia kulickie poprzez Uniwersytet Szczeciński.
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że na ww. konferencji mają być wygłoszone dwa referaty, które weszły już w skład programu konferencji pt. „I spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej” zorganizowanej przez Fundację w marcu 2010 r. Wtedy wystąpił m.in. p. Marek Słomski z referatem o tym samym tytule („Początki samorządu terytorialnego w Nowogardzie po 1989 r.”), a także wymieniony w ww. artykule p. Jan Kopyciński z referatem pt. „Od miasta Naugard do miasta Nowogród. Historia Nowogardu od marca do lipca 1945 roku”. Teksty obu referatów zostały opublikowane w 9 tomie serii pt. „Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte”, wydanym przez Fundację „Akademia Europejska Kulice-Külz“ w czerwcu tego roku.

Lisaweta von Zitzewitz
Fundacja „Akademia Europejska Kulice-Külz“
Kulice 24
PL 72-200 Nowogard
Tel.: (091) 39 133 83
Fax: (091) 39 133 85
Mailto: akademiakulice@pro.onet.pl
www.kulice.pl, www.kuelz.pl

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania komentarzy i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.