Neuer Farbtupfer in der City

Ein neuer Farbtupfer und echter Hingucker ist in der City unweit von Friedenskirche und Stadtbrücke entstanden. Die Wohnungswirtschaft hat ihren rechtwinkligen Wohnkomplex in der Badergasse 1-4 für etwa 550 000 Euro saniert. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes mit Pastelltönen verschönert, an den Balkonen wurden die Brüstungen erneuert und die Betonplatten saniert.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frankfurt-oder/fra...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.10.2012

Komentarze

Fundacja „Akademia Europejska Kulice-Külz“ - sprostowanie

Szanowni Państwo,

We wrześniu ukazały się na tej stronie

http://www.transodra-online.net/de/taxonomy/term/6816

3 artykuły o konferencji pt. „Przeszłość i współczesność na Pomorzu”, która ma się odbyć w Kulicach w dniach 4-8 października br. Artykuł zawiera kilka błędnych informacji, które wymagają sprostowania.
Ośrodek konferencyjny w Kuliach został założony w 1995 r. przez Fundację „Akademia Europejska Kulice-Külz“, w odbudowanym przez nią dworku, który do 1945 r. był siedzibą rodziny von Bismarck, z przeznaczeniem na działalność na rzecz zbliżania Polaków i Niemców.
W 2002 r. ośrodek został nieodpłatnie przekazany na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. W zamian Uniwersytet zapewnił Fundacji „właściwe funkcjonowanie i wypełnianie jej zadań statutowych” w Kulicach. Od tamtego czasu w ośrodku w Kulicach mają swoją siedzibę dwie samodzielne instytucje – Uniwersytet Szczeciński oraz Fundacja „Akademia Europejska Kulice-Külz“.
O programie realizowanym przez Fundację można się poinformować na jej stronie www.kulice.pl i www.kuelz.pl w języku polskim i niemieckim.
Zaglądając do tej strony autor wspomnianego artykułu mógłby się zorientować, że Fundacja nie ma nic do czynienia z ww. konferencją pt. „Przeszłość i współczesność na Pomorzu”. Jej organizatorem jest „Pommerscher Kreis- und Städtetag”, stowarzyszenie z ramienia Ziomkostwa Pomorzan, które w tym celu wynajmuje pomieszczenia kulickie poprzez Uniwersytet Szczeciński.
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że na ww. konferencji mają być wygłoszone dwa referaty, które weszły już w skład programu konferencji pt. „I spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej” zorganizowanej przez Fundację w marcu 2010 r. Wtedy wystąpił m.in. p. Marek Słomski z referatem o tym samym tytule („Początki samorządu terytorialnego w Nowogardzie po 1989 r.”), a także wymieniony w ww. artykule p. Jan Kopyciński z referatem pt. „Od miasta Naugard do miasta Nowogród. Historia Nowogardu od marca do lipca 1945 roku”. Teksty obu referatów zostały opublikowane w 9 tomie serii pt. „Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte”, wydanym przez Fundację „Akademia Europejska Kulice-Külz“ w czerwcu tego roku.

Lisaweta von Zitzewitz
Fundacja „Akademia Europejska Kulice-Külz“
Kulice 24
PL 72-200 Nowogard
Tel.: (091) 39 133 83
Fax: (091) 39 133 85
Mailto: akademiakulice@pro.onet.pl
www.kulice.pl, www.kuelz.pl

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania komentarzy i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.