XIV Lubuski Dzień Seniora w Słubicach: śpiewająco i historycznie

W piątek 12 października w Klubie Studenckim „Witkacy” odbyły się słubickie obchody XIV Lubuskiego Dnia Seniora. Patronat honorowy nad cyklem imprez w ramach tego święta objęła marszałek województwa Elżbieta Polak.

XIV Lubuski Dzień Seniora w Słubicach doszedł do skutku głównie dzięki Związkowi Emerytów i Rencistów Oddział w Słubicach oraz Starostwu Powiatowemu w Słubicach. Na spotkanie przybyło około 120 gości, w tym przedstawiciele wielu miejscowych stowarzyszeń, m.in. Michał Rosiak, Krystyna Moczydłowska, Henryk Rączkowski, Jan Skałecki, czy Jan Woś.

Przybyłych gości powitali przewodnicząca rady powiatu słubickiego Kazimiera Jakubowska, etatowy członek zarządu powiatu Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina Andrzej Skałuba oraz przewodniczący PZEiR w Słubicach Michał Rosiak.

Wydarzenie uświetnił występ wokalny Anny Dec oraz chóru Konsonans, zaś część oficjalną spotkania zakończyła prezentacja multimedialna Rolanda Semika pt. „Słubice wczoraj i dziś. Retrospekcje słubickie 1945-1980”. Wspólne dyskusje i zabawa taneczna trwały jeszcze do północy...

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/809122.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.10.2012