Kulisy głosowania nad aborcją

Dwa tygodnie temu na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO jego szef Rafał Grupiński przekonywał posłów, że w głosowaniu w Sejmie powinni odrzucić projekty dotyczące aborcji. I Ruchu Palikota liberalizujący ustawę antyaborcyjną, i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry zakazujący aborcji z powodu upośledzenia płodu.
Dlatego wyniki głosowania były szokiem dla władz PO: 40 posłów z konserwatywnej frakcji zagłosowało za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej, 28 posłów wstrzymało się od głosu, a 12 nie zagłosowało w ogóle. Mimo że wielu było na sali, np. szef MSZ Radosław Sikorski, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Tomasz Lenz czy Michał Szczerba. W efekcie projekt ziobrystów został przekazany do komisji, w której najprawdopodobniej utknie na wiele miesięcy i w końcu zostanie odrzucony.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12654952,Kulisy_glosowania_nad_ab...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.10.2012