Kopacz: Młodzież Wszechpolską można zdelegalizować

Według marszałek Sejmu Ewy Kopacz (PO) art. 13 konstytucji, zakazujący istnienia partii i organizacji odwołujących się do działania nazizmu i faszyzmu, dopuszczających nienawiść rasową i narodowościową oraz stosowanie przemocy, mógłby być podstawą do delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej.
O delegalizację ONR i Młodzieży Wszechpolskiej - po niedzielnych zajściach w Warszawie podczas Marszu Niepodległości - zamierza wystąpić SLD. Zdaniem Sojuszu organizacje te mają charakter faszystowski i łamią konstytucję.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12864140,Kopacz__Mlodziez_Wszechp...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.11.2012