Jazda na "Pokłosie"

Zarzuca się filmowi Władysława Pasikowskiego, że obciąża widza odpowiedzialnością zbiorową. Ale w "Pokłosiu" wypierana, splamiona krwią historia miejscowych Żydów zostaje włączona w jedną historię rodzinną. I następuje tragiczne oczyszczenie.
Ataki na film nieliczące się z jego rzeczywistym sensem to efekt myślenia o narodzie jako całości - nierozłącznej, świętej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,12887879,Jazda_na__Poklosie_.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.11.2012