Sąsiedzi przez rzekę

Mieszkowice i Wriezen dzieli w prostej linii zaledwie 25 km. Mimo że po drodze jest Odra, to są to miasta sąsiedzkie, gdyż współpraca samorządowa trwa tam od kilkunastu lat. Jedną z jej form są wspólne posiedzenia rad miejskich. Kolejna zwołana została 14 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Na sesję przybyli: burmistrz Wriezen Uwe Siebert, radni z tego miasta na czele z przewodniczącym rady Peterem Küsterem, przewodnicząca Rady Powiatu Gryfińskiego Gabriela Kotowicz, mieszkowiccy radni z przewodniczącym Krzysztofem Karolakiem, nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice Cezary Florek, dyrektorzy szkół, sołtysi, pracownicy obu urzędów miejskich. Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa opowiedział o 16-letniej współpracy z Wriezen. Zaprosił do obejrzenia ilustrującej ją prezentacji multimedialnej. Głos zabierali także: U. Siebert, P. Küster, K. Karolak i C. Florek. Dyrektor MGOK Barbara Nowicka zaprosiła gości do zwiedzenia Ośrodka Kultury oraz mieszczącej się w nim Izby Pamiątek Regionalnych.
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-01&temat=7
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.01.2013