Kalendarz wydarzeń dla przedsiębiorców Euroregionu przedłożony

Ponad 60 imprez oferują Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA tworząc tym samym bogaty program wydarzeń w roku 2013. Przewidziane są transgraniczne podróże studyjne, spotkania informacyjne oraz fora przedsiębiorców dla całego spektrum branży gospodarczej.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Euroregionu POMERANIA. Sieć Centrów Usługowo-Doradczych rozciąga się od wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego, poprzez brandenburskie powiaty Uckermark i Barnim, aż po całe Województwo Zachodniopomorskie.

Praca centrów koncentruje się na wspieraniu działań zmierzających do nawiązania transgranicznej działalności i współpracy gospodarczej, ale również na aktywnym udzielaniu informacji na temat rozwoju gospodarczego sąsiedniego kraju. W regularnych odstępach czasu sieć informuje o najnowszych zmianach w otoczeniu prawnym i podatkowym, ważnych dla przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech.

Kontakt:
Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA
Berliner Straße 52 e
16303 Schwedt nad Odrą
Tel. +49 3332 53 89 25
Fax. +49 3332 53 89 29
cud.schwedt@pomerania.net

Działalność Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA dofinansowana jest przez Unię Europejską ze środków EFRR (Program INTERREG IV A).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.pomerania.net
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.02.2013