Języki pogranicza

16-17 marca we Frankfurcie nad Odrą stowarzyszenie Słubfurt organizuje bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i lektorów „Sprachen der Grenzregion - Języki pogranicza. Niekonwencjonalne metody w nauczaniu języka sąsiada”. Jest to przedsięwzięcie w ramach powstałego niedawno Uniwersytätu Nowej Ameriki. Przypomnijmy, że Nowa Amerika skupia animatorów pogranicza z Polski i Niemiec, którym zależy na wykorzystaniu niezwykłego potencjału, tkwiącego w tym dynamicznym obszarze.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego z Niemiec i języka niemieckiego z Polski. Przez dwa dni będą nawzajem uczyć się od siebie niekonwencjonalnych, kreatywnych i atrakcyjnych dla ucznia metod dydaktycznych. Prowadzący warsztaty są praktykującymi nauczycielami i zaprezentują własne pomysły, dotyczące takich metod, jak gry i animacje językowe, drama, metoda projektu, nauka języka przez sztukę, nauka w tandemie, praca z nowoczesnymi multimediami.

Partnerami Słubfurtu są: Volkshochschule Frankfurt (Oder) i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Koordynatorką projektu jest Magda Ziętkiewicz. Udział w warsztatach (program, noclegi, wyżywienie, materiały dydaktyczne) jest bezpłatny. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu. Zgłoszenia: niemiecki.chojna@wp.pl

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-07&temat=7
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.02.2013