Rozmowy o kościele Mariackim i o Chojnie

Z inicjatywy Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie jej przedstawiciele spotkali się 25 lutego z członkami Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita. W rozmowach brali udział m.in.: przewodniczący fundacji Peter Helbich i jego zastępca ks. Antoni Chodakowski oraz prezes Terra Incognita Paweł Migdalski. Głównym tematem była dalsza odbudowa kościoła Mariackiego. P. Helbich z dużym uznaniem wyraził się o działalności chojeńskiego stowarzyszenia, które część swych licznych imprez zorganizowało w tej gotyckiej świątyni. Jednak jeszcze przez wiele lat pozostanie ona placem budowy. Kwestia konkretnego przeznaczenia i wykorzystania kościoła Mariackiego leży w gestii fundacji, która otrzymała obiekt od archidiecezji w użyczenie na 50 lat.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-10&temat=9
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.03.2013