Dzień Europy: publikacja o projektach historycznych Słubic i Frankfurtu!

Historia dla wszystkich! - wydanie drugie

W środę 8 maja w ramach obchodów Dnia Europy odbędzie się oficjalna prezentacja nowego wydawnictwa, czyli dwujęzycznej broszury pt.: "Historia dla wszystkich!" - w zaktualizowanej i poszerzonej formule.

Publikacja "Historia dla wszystkich!" zawiera:
* opisy projektów na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą, dotyczących edukacji historycznej mieszkańców i propagowania wiedzy o historii regionu (m.in. Muzeum Viadrina, Towarzystwo Historyczne, ścieżka edukacyjna po historycznych miejscach Słubic czy przedwojenne lapidarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach);
* mapę dwumiasta z zaznaczeniem miejsc istotnych dla edukacji historycznej regionu; autorami tekstów zostali: Magdalena Abraham-Diefenbach, Matthias Diefenbach, Stephan Felsberg, Carsten Höft, Gerhard Hoffmann, Jens Kleuckling, Jan Musekamp, Claudia Peter, Eckard Reiß, Martin Schieck oraz Roland Semik.

I wydanie tej broszury zostało zaprezentowane 18 stycznia 2012 r. podczas spotkania noworocznego Mediateki Słubfurtu. Wydawnictwo przygotowane przez Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą spotkało się wówczas z ogromnym zainteresowaniem i autorzy zdecydowali się na kontynuację przedsięwzięcia w nowej, zaktualizowanej odsłonie.

Oficjalna publikacja II wydania nastąpi 8 maja o godz. 10 w Muzeum Kleista przy Faberstrasse 7 oraz o godz. 15 w Bibliotece Miejskiej i Regionalnej przy Bischofstrasse 17 we Frankfurcie nad Odrą.

Polsko-niemiecką wersję internetową można już znaleźć pod linkiem: http://www.instytut.net/pl/geschichte-fur-alle-2/, a po raz pierwszy dostępna jest także wersja niemiecko-angielska (!): http://www.instytut.net/en/geschichte-fur-alle-2/

Serdecznie zapraszamy w środę do Frankfurtu nad Odrą!

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/872855.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.05.2013