Szukamy fotografii Słubic z okresu 1989-1991

Dawny herb Słubic (do 2006 r.)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie jak co roku przygotowuje dwujęzyczny kalendarz polsko-niemiecki, który wysyłany jest potem do partnerów i przyjaciół wspomnianej instytucji. Czy w najnowszym kalendarzu znajdą się historyczne ujęcia Słubic?

Rok 2014 przypada akurat na jubileusz 25-lecia pierwszych przemian ustrojowych zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Motywem przewodnim przyszłorocznego kalendarza mają szanse stać się Słubice jak i zmiany wizerunkowe, które dokonały się w mieście od czasu rozpoczęcia reform demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie osoby, którym leży na sercu promocja Słubic i w tym celu chciałyby podzielić się swoimi fotografiami z okresu 1989-1991, proszone są o niezwłoczne nadsyłanie fotografii drogą elektroniczną na adres: roland_semik@yahoo.de albo pocztą tradycyjną na adres: Roland Semik – stowarzyszenie „My Life”, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice.

Z wybranymi osobami zostaną podpisane umowy o współpracy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/881459.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.05.2013