Krzystek ustąpił. Publiczny rejestr umów zawisł w sieci

W końcu każdy mieszkaniec może sprawdzić, z kim, na co i za ile miasto zawarło umowę. Po długich bojach prezydent zdecydował się ujawnić dane firm, z którymi współpracuje magistrat.
Rejestr ruszył 1 sierpnia i znajduje się na stroniebiuletynu informacji publicznej urzędu . Są w nim zawarte podstawowe dane dotyczące zawieranych przez urząd miasta umów, czyli numer umowy, data jej zawarcia, nazwa firmy, z którą urząd zawarł umowę, przedmiot i wartość umowy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,14414424,Krzystek...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.08.2013