Smolar: Związkowcy otworzyli sezon trudnych zdarzeń dla rządu Platformy

W sobotę w stolicy tysiące związkowców z całego kraju demonstrowały przeciwko polityce rządu. To był finał czterodniowych protestów, które zorganizowały: NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Według stołecznego ratusza w manifestacjach wzięło udział 100 tys. osób, organizatorzy podali cyfrę dwukrotnie wyższą. Związkowcy demonstrowali pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa", żądając podniesienia płacy minimalnej, likwidacji tzw. umów śmieciowych czy elastycznego czasu pracy, który zdaniem protestujących jest drogą do zwalniania pracowników.
Kak mówi (Aleksander Smolar), to, co go w manifestacji uderzyło, nazwałby godnością pracy. - Przejawiało się to korporacyjnym charakterem ubrań, dzięki którym różne grupy zawodowe odróżniały się od siebie. Dużo było też flag solidarnościowych. To wszystko było porządne, zorganizowane, robiło wrażenie estetyczne. Taki wyraz dumy i godności pracy - mówił.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14606099,Smolar__Zwiazkowcy_otwor...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.09.2013