Zielin i Sellin pierwszy raz razem

Pierwsze spotkanie dawnych niemieckich i dzisiejszych polskich mieszkańców Zielina (Sellina) w gminie Mieszkowice odbędzie się w sobotę 7 czerwca w świetlicy wiejskiej. Rozpocznie je o godz. 11 nabożeństwo ekumeniczne, odprawione w kościele przez miejscowego proboszcza ks. Andrzeja Tychońca i pastora Daniela Brülla z Hille koło Minden (Nadrenia Północna-Westfalia). Następnie po wspólnym obiedzie Ruth Henning i Ewa Czerwiakowska z Brandenburskiego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego (DPG) poprowadzą rozmowy z polskimi i niemieckimi uczestnikami. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa "Sellin/Zielin i Trossin/Troszyn na starych i nowych fotografiach".
Organizatorami są: sołtys Józef Mroziak, ks. Andrzej Tychoniec i dyr. miejscowej szkoły Krzysztof Karolak przy wydatnej pomocy Elwiry Profé-Mackiewicz z Mieszkowic. Gospodarze dziękują za wsparcie Brandenburskiemu Towarzystwu Polsko-Niemieckiemu, realizującemu projekt "Po śladach".

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.06.2008