Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą

Historischer Verein zu Frankfurt (Oder) e.V. 28.01.2014

We wtorek 28 stycznia w siedzibie Archiwum Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego, które od ponad 20 lat bada wspólną historię Frankfurtu i Słubic.

Posiadające jeszcze XIX-wieczne tradycje Towarzystwo Historyczne we Frankfurcie nad Odrą zostało reaktywowane krótko przed zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. Od tego czasu przewodniczącym pozostaje emerytowany nauczyciel historii i były dyrektor kilku szkół na terenie Brandenburgii Wolfgang Buwert.
Dwa razy do roku Towarzystwo wydaje zeszyty historyczne, w których opisuje konkretne zagadnienia historii regionalnej po obu stronach Odry, a raz w miesiącu zaprasza na wykłady otwarte.

Wśród prelegentów byli już m.in. dr Grzegorz Podruczny, od lat badający temat bitwy pod Kunowicami, czy Eckard Reiß – autor polsko-niemieckiej monografii na temat cmentarza żydowskiego w Słubicach. Referentem podczas ostatniego spotkania był dr Horst Engelke, który przybliżył słuchaczom historię szkół średnich we Frankfurcie nad Odrą po 1813 r.

Druga część spotkania, prowadzona przez Ralfa-Rüdigera Targiela, była już zamknięta dla członków Towarzystwa Historycznego. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r., zgodnie z którym z końcem ubiegłego roku Towarzystwo liczyło 29 członków, a bilans finansowy zamknięto na wyraźnym plusie. W styczniu do grona członków dołączył ponadto Reinhard Buchholz.

Na kolejną, dwuletnią kadencję wybrano nowy-stary zarząd, który tworzą: przewodniczący Wolfgang Buwert, wiceprzewodniczący Ralf-Rüdiger Targiel (dyrektor Archiwum Miejskiego), sekretarz dr Martin Schieck (dyrektor Museum Viadrina), skarbnik dr Vera Kliemann oraz bibliotekarz Horst Voigt.

Status członków honorowych Towarzystwa uzyskali: dr Klaus Eichler, urodzony w przedwojennych Słubicach Joachim Schneider oraz Joachim Winkler, co m.in. zwalnia ich od obowiązku wnoszenia składek członkowskich. Na koniec przyjęto plan pracy na nadchodzący rok 2014.

Więcej o działalności Towarzystwa Historycznego na stronie: http://www.historischer-verein-ffo.de/

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/958058.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.01.2014