Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) został utworzony, by wspierać prodemokratyczne przemiany, o jakie obywatele Ukrainy walczą od dwóch miesięcy na Majdanie w Kijowie i na wielu "majdanach" w całej Ukrainie oraz nieść pomoc osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Komitet skupia obywateli Rzeczypospolitej i Ukrainy przekonanych, że obywatele Ukrainy są gospodarzami swojej ojczyzny i mają niezbywalne prawo współdecydowania o jej losach. Wspomaga ich w dążeniu do zagwarantowania poszanowania i przestrzegania praw człowieka, praworządności, uczciwych wyborów, samorządności i demokracji lokalnej, wolności mediów i wprowadzenia mechanizmów dialogu społecznego, współpracy instytucji publicznych i obywatelskich na rzecz dobra wspólnego.

Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 80-tych ubiegłego wieku, w których ludzie rożnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej. Komitet nie reprezentuje, ani nie wspiera żadnego ugrupowania politycznego w Polsce czy w Ukrainie. Nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych.

Działalność Komitetu opiera się na społecznej pracy członków i współpracowników. Komitet nie stara się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku. W osiąganiu swoich celów współpracuje między innymi z organizacjami obywatelskimi, samorządami, przedsiębiorcami i administracją państwową. Tworząc płaszczyznę współpracy na rzecz demokratycznej Ukrainy nie konkuruje z innymi istniejącymi organizacjami.

Decyzje Komitetu podejmowane są w miarę możliwości w drodze konsensu. Codzienna praca Komitetu skupia się w sekcjach roboczych. Komitet w relacjach zewnętrznych reprezentują Sekretariat Komitetu oraz osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych sekcji.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://solidarnosczukraina.pl/komitet/czlonkowie-komitetu/
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.02.2014