Lubuskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - Łęknica 30.04.2014

30 kwietnia w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbędą się wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, współorganizowane przez burmistrza Łęknicy Piotra Kuliniaka i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków dr Barbarę Bielinis-Kopeć.

W tym roku lubuskie obchody MDOZ zaplanowano na terenie Parku Mużakowskiego, który rozciąga się na powierzchni 728 ha po obu stronach granicy polsko-niemieckiej na Nysie Łużyckiej. Park powstał w 1815 r. z inicjatywy księcia Hermanna von Pücklera (1785-1871), a od 2004 r. znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W programie obchodów przewidziano m.in.:
* wręczenie odznak „Za opiekę nad zabytkami” oraz nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2014”;
* referat dr. Andrzeja Michałowskiego „Współpraca polsko-niemiecka przy rewaloryzacji i jej efekt – wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO”;
* referat Barbary Iwlew „Działania NID na rzecz rewaloryzacji parku Mużakowskiego w Łęknicy”;
* referat dr. Marka Maciantowicza „Łuk Mużakowa od krajobrazu przemysłowego do światowego geoparku”;
* przejazd do trasy geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”.

W uroczystości udział mogą wziąć historycy, historycy sztuki, architekci, architekci krajobrazu, konserwatorzy, regionaliści i inne osoby zainteresowane tematyką ochrony zabytków. Prosimy jednak o uprzednie zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz na stronie: http://doz.leknica.pl/

Patronami uroczystości zostali wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch oraz starosta żarski Marek Cieślak.

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków
w powiecie słubickim

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.04.2014