Książka o kropce na mapie

Wśród wielu książek wydanych przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie, ta jest szczególna. Poświęcona jest bowiem tylko jednej wsi i jej mieszkańcom. Nosi tytuł „Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy”. Premiera odbyła się 25 lipca w krzymowskim kościele, który wypełnił się mieszkańcami. Wśród gości byli m.in.: starosta Wojciech Konarski, przewodniczący Rady Miejskiej Chojny Kazimierz Komorzycki i zastępca burmistrza Wojciech Długoborski. Przypomnijmy, że książka jest owocem przedsięwzięcia o nazwie Projekt Krzymów, w którym studenci Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zajmowali się przeszłością i teraźniejszością tej miejscowości, w tym cmentarzem, kościołem, pałacem, szkołą, no i oczywiście historią KPGR Chojna, którego częścią było gospodarstwo w Krzymowie. Przeprowadzili wiele rozmów z obecnymi i dawnymi mieszkańcami, a w książce przedstawili blisko 20 ich sylwetek. Podczas piątkowej uroczystości wzruszonym bohaterom projektu wręczano pamiątkowe egzemplarze.

Sołtys wsi Anna Komorzycka podziękowała realizatorom akcji za pochylenie się nad losami zwykłych ludzi. O projekcie mówił jeden ze studentów - Hubert Simiński oraz pomysłodawca i koordynator - dr hab. Radosław Skrycki. W dowód wdzięczności miejscowa społeczność nadała mu tytuł honorowego mieszkańca Krzymowa (w którym zresztą się wychowywał). Na okolicznościowym dyplomie napisano m.in.: „Dzięki Tobie nazwa Krzymów nie jest już niewiele mówiącą kropką na mapie, a książka, która powstała pod Twoją redakcją, stała się gwarancją pamięci o nas, zwykłych ludziach, tworzących historię tej miejscowości”.

To pierwszy tom Biblioteki „Rocznika Chojeńskiego”, wydawanego przez Terra Incognita pod redakcją R. Skryckiego. W sprawie zamówienia książki należy kontaktować się z A. Komorzycką e-mailem: komorzyckaanna@gmail.com

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-30&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.08.2014