Kołbacz doceniony

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przyjaciół pocysterskiego Kołbacza w gminie Stare Czarnowo. Prezydent Bronisław Komorowski rozporządzeniem z 21 lipca uznał za pomnik historii dawny klasztor cystersów - późniejszą letnią rezydencję książąt pomorskich w Kołbaczu. Tym samym zabytek ten dołączył do 55 elitarnych krajowych obiektów o najwyższym znaczeniu dla polskiej kultury. W województwie zachodniopomorskim to dopiero trzeci pomnik historii - po katedrze w Kamieniu Pomorskim oraz kolegiacie i murach obronnych w Stargardzie. Decyzja ta oznacza, że ochroną państwa objęte zostają wszystkie cenne obiekty Kołbacza: kościół z XII/XIII w., Dom Konwersów, Dom Opata, stodoła gotycka - owczarnia, dwór, siedziba zarządu pruskiej domeny państwowej, baszta więzienna. Jak czytamy w rozporządzeniu, „celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, założenia pocysterskiego, będącego wybitną realizacją z przełomu romanizmu i gotyku, wyróżniającą się nowatorstwem rozwiązań architektonicznych oraz wysokiej klasy detalem, a także unikatową konstrukcją ciesielską nawy głównej świątyni, adaptowanej w XVI w. na spichlerz”.

Jak mówi nam przewodniczący działającego w Kołbaczu zasłużonego dla tej miejscowości Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki Radosław Palus, teraz są podstawy do większego optymizmu i nadziei na szerszy strumień dotacji oraz priorytetowe traktowanie tego zabytku, bo jest jeszcze sporo do zrobienia. - Jeszcze raz dziękujemy „Gazecie Chojeńskiej” za wsparcie w rewitalizowaniu tego miejsca poprzez działania kulturalne organizowane przez Spichlerz Sztuki oraz wrażliwość na potrzebę ratowania kołbackich zabytków i informowanie o tym. Przy okazji już teraz zapraszamy na VII edycję projektu „Cienie zapomnianych kultur”, która odbędzie się 4 października - mówi R. Palus.

Przypomnijmy, że w latach 2011-2012 wyremontowano w Kołbaczu dach nad prezbiterium i transeptem (dofinansowanie 490 tys. zł) oraz spichlerzem, ponadto odbudowano wieżę po jej zawaleniu się w 1978 r. (parafia otrzymała 1,2 mln zł ze środków unijnych poprzez Urząd Marszał-kowski, a sama musiała pozyskać 400 tys. zł). W 2013 roku wyremontowano fasadę zachodnią z rozetą, zabezpieczono też ślady odkrytych polichromii, wykonano również szereg specjalistycznych badań XIII-wiecznej cegły, glazur i zapraw, uzupełniono ubytki. 400 tys. zł przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a obecnie pozyskiwane są środki na drugi etap prac.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-32&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.08.2014