Gimnazjaliści obu miast z wizytą w Muzeum Viadrina

Gimnazjaliści ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą w Muzeum Viadrina

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach i Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą odwiedzili dzisiaj muzeum regionalne Viadrina. Współpraca obu szkół w ramach projektu „Latarnia” trwa już 10 lat.

Muzeum Viadrina powstało w 1905 r. i pierwotnie mieściło się przy Große Oderstraße. Od 1927 r. podlega administracji miejskiej, a od 1957 r. siedzibą muzeum jest położony niedaleko mostu na Odrze tzw. Dom Junkierski (Junkerhaus) przy C.-P.-E.-Bach-Straße 11, gdzie zobaczyć można kolekcje eksponatów z zakresu historii lokalnej od założenia miasta w 1253 r. do współczesności.

Wiele zdjęć i grafik wyeksonowanych w muzeum dotyczy bezpośrednio prawobrzeżnego przedmieścia Dammvorstadt i dzisiejszych Słubic, np. mundury wojsk telegraficznych z okresu I wojny światowej, czy oryginalne przepustki w języku rosyjskim, uprawniające do przekroczenia Odry w II połowie 1945 r.

Uczniowie biorący udział w polsko-niemieckim projekcie „Latarnia” mieli okazję zobaczyć makietę średniowiecznego miasta, posłuchać o cechach lokalnego rzemiosła, przyjrzeć się z bliska ozdobnym meblom, barwnym strojom, czaszce szwedzkiego żołnierza okresu wojny trzydziestoletniej, a nawet zagrać na historycznych instrumentach klawiszowych z XVIII i XIX w.

Kolejna wspólna grupa uczniów ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą przyjdzie tu już za tydzień!

Szkoły lub klasy zainteresowane wspólnym zwiedzaniem muzeum regionalnego Viadrina z komentarzem historycznym dyrektora placówki dr. Martina Schicka i tłumaczeniem regionalisty Rolanda Semika mogą pisać na roland_semik@yahoo.de w celu uzgodnienia terminów.

Grupom szkolnym oraz ich opiekunom gwarantuje się bezpłatny wstęp, a jedyne opłaty obejmują wynagrodzenie przewodnika (od 12 €) i zezwolenie na wykonywanie zdjęć (6 €).

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.11.2014