Stowarzyszenie "My Life" wybrało nowy zarząd

Dni otwarte w Archiwum Ludzkich Losów w Słubicach 04.09.2014

5 grudnia o godz. 14 w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło walne zebranie członków stowarzyszenia "My Life - erzählte Zeitgeschichte", podczas którego sprawozdanie z ostatnich 2 lat działalności złożył dotychczasowy zarząd i dokonano wyboru nowych władz.

W dotychczasowym 5-osobowym zarządzie, wybranym we wrześniu 2012 r., zasiadali przewodniczący dr Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodnicząca Helga Grune, skarbnik Monika Wojciechowska oraz członkowie zarządu Wioletta Mazurek i Roland Semik.
Stowarzyszenie pożegnało w tym czasie zasłużonego członka Henryka Rączkowskiego (1931-2013), wydało dwie nowe książki, rozpoczęło projekt słubickich spotkań biograficznych, zorganizowało wystawę objazdową o życiu katolików w NRD, a we wrześniu b.r. uroczyście świętowało jubileusz 10 lat istnienia. Z wykładem okolicznościowym przyjechał wówczas prof. Alexander von Plato z Uniwersytetu w Hagen a w ręce gości trafiła dwujęzyczna broszura „Pozostać w pamięci/ In Erinnerung bleiben”.

Podczas piątkowego zebrania w poczet członków Stowarzyszenia przyjęte zostały autorka książek dla dzieci Anja Gumprecht oraz absolwentka Uniwersytetu w Greifswaldzie Sarah Wienke. Do nowego 4-osobowego zarządu weszli: przewodniczący dr Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodniczący Roland Semik, skarbnik Monika Wojciechowska oraz członkini zarządu Wioletta Mazurek. W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli natomiast Siegfried Neubauer oraz Klaus Miekley.

Wśród planów "My Life" na rok 2015 jest m.in. uroczyste 50. spotkanie biograficzne w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odra, członkostwo honorowe stowarzyszenia dla jednego z przyjaciół Stowarzyszenia, gruntowna przebudowa strony internetowej (www.mylife-online.eu) i początek prac nad wyszukiwarką internetową dla zasobów Archiwum Ludzkich Losów w Słubicach.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.12.2014