Dziś żądałbym od Ameryki gwarancji na piśmie

Wtedy tak myśleliśmy: jeżeli mamy być skuteczni, to politycznie musimy być solidarni, a operacyjnie - wzmocnić współpracę wywiadów.
Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim, byłym prezydentem RP.

Agnieszka Kublik: Ale memorandum o zasadach funkcjonowania bazy CIA w Polsce podpisać nie chcieli.

- I nie podpisali. Twierdzili, że u nich to jest zbyt długa procedura. Przyjęli to w formule pro memoria, co nasz wywiad zaakceptował. Uznał, że to gwarantuje, iż zasady tam zapisane zostały przyjęte.

Jakie zasady?

- Że więźniowie będą traktowani w sposób humanitarny, jak jeńcy wojenni. Zgodnie z prawem.

Nie budziło waszych podejrzeń, że Amerykanie nie chcą tego zapewnić na piśmie?

- Nie. Mieliśmy do nich zaufanie, a po drugie - była presja czasu. Byliśmy świadomi, że gdyby u nas taki dokument miał akceptować Sejm, to bardzo by się to wydłużyło.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,17111529,Dzis_zadalbym_od_Ameryki...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.12.2014