Odnalazły się oryginalne plany dawnego kina Piast w Słubicach!

Fragment planów budowlanych Filmpalast Friedrichstrasse.jpg

Ostatnie tygodnie 2014 r. przyniosły nietypowe odkrycie. Przypadkowo po wielu latach poszukiwań i po uznaniu ich za zaginione odnalazły się oryginalne plany (ewakuacyjne) dawnego kina "Piast" w Słubicach. Jest to bez wątpienia zasługa dyrektora archiwum miejskiego we Frankfurcie nad Odrą Ralfa-Rüdigera Targiela.

Jeszcze w okresie PRL plany wielu obiektów w Słubicach, m.in. stadionu, łaźni miejskiej (obecnie Katolickiego Centrum Studenckiego) czy lotniska wojskowego (obecnie strefy ekonomicznej), zostały przekazane do sulęcińskiej ekspozytury Archiwum Państwowego w Szczecinie, a stamtąd później do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Z planami kina „Piast”, dawniej Filmpalast Friedrichstraße, było jednak inaczej. Zawieruszyły się wśród zbiorów, nie zostały przekazane stronie polskiej i nadal znajdują się w archiwum miejskim we Frankfurcie nad Odrą pod sygnaturą "BA I XV 6a 18". Docierając do tych dokumentów dowiadujemy się nowych, ciekawych rzeczy na temat lokalnej historii... Otóż zgodność wykonania całego obiektu zgodnie z oryginalnymi planami budowlanymi została potwierdzona przez miejskiego radcę budowlanego Otto Morgenschweisa i to 28 maja 1927 r., czyli dokładnie dzień po oficjalnym otwarciu Stadionu Wschodniomarchijskiego, tj. dzisiejszego stadionu przy ul. Sportowej w Słubicach. Na planach widnieją podpisy Otto Morgenschweisa, właścicielki domu Hedwig Thiede a w samym rogu dokumentu - również samego projektanta.

Odnalezienie dokumentów ma o tyle kluczowe znaczenie, ze jednoznacznie dementuje pierwotne przypuszczenia powtarzane w mediach jeszcze kilka lat temu o zaprojektowaniu zabytkowej fasady przez frankfurckiego radcę budowlanego Josefa Gesinga. Można już definitywnie potwierdzić, ze budynek wraz z fasadą i płaskorzeźbami, m.in. astwerkiem w stylu art déco to autorski projekt architekta Augusta Rebigera, którego biuro mieściło się przy Guerickestrasse 31 w Berlinie-Charlottenburgu.

Przypomnijmy, że dzięki zaangażowaniu Fundacji Dobro Kultury w Słubicach, Instytutu Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą, stowarzyszenia Słubiczanie.pl, czy poseł na Sejm RP Bożeny Sławiak 29 lipca 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił wykreślenia zabytkowej fasady z rejestru zabytków województwa lubuskiego. Natomiast 9 lipca 2014 r. wskutek wniosku właścicieli o ponowne rozpoznanie sprawy Minister prawomocnie utrzymał swoją wcześniejszą decyzję.

Sporządził: Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.01.2015