Honorowi obywatele i gotycka Chojna

Najbliższe Dni Integracji w Chojnie rozpoczną się w najbliższy piątek o godz. 14 w sali widowiskowej Centrum Kultury uroczystą sesją Rady Miejskiej. W jej trakcie mają być nadane tytuły honorowych obywateli Chojny dwóm cudzoziemcom.
Jednym z nich jest Anglik Jeremy Barker, który w 1994 roku zainicjował współpracę z Chojną swego miasteczka Sherborne z hrabstwa Dorset. Był on wówczas przewodniczącym organizacji Douzelage, zrzeszającej po jednym miasteczku z państw Unii Europejskiej. Po wejściu Polski do UE reprezentantem naszego kraju w Douzelage została Chojna. J. Barker od ponad 20 lat składa często wizyty w Chojnie i stał się wielkim przyjacielem Polski. Natomiast w Sherborne wielokrotnie goszczą chojnianie, w tym uczniowie, którzy odbywają wakacyjne praktyki w angielskich hotelach.
Drugim cudzoziemcem, któremu ma zostać nadane honorowe obywatelstwo, jest Peter Helbich z Hanoweru. Od 17 lat stoi na czele Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie. Włożył ogromny wysiłek w dotychczasową odbudowę tego zabytku. Jest z wykształcenia architektem, podobnie jak jego poprzednik i główny pomysłodawca odbudowy - Günther Kumkar, który zmarł w 1997 roku.

Honorowe obywatelstwo Chojny miała otrzymać też żona G. Kumkara – Rosemarie Kumkar, także bardzo zaangażowana w dzieło odbudowy KM. Jednak okazało się, że... taki tytuł posiada ona już 14 lat. W 2001 roku, gdy Rada Miejska pośmiertnie nadała odznakę honorowego obywatela jej mężowi (tytuł przyznano mu kilka miesięcy przed śmiercią, jednak odznakę gmina ustanowiła później), jednocześnie odznakę taką wręczono też Rosemarie Kumkar.
Na sesji 20 sierpnia przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Mróz zapytał, dlaczego nie przygotowano jeszcze uchwał w sprawie nadania tytułów. Można by je przyjąć jeszcze na tej sesji. Sekretarz gminy Ewa De La Torre odparła, że nie nadeszła jeszcze zgoda P. Helbicha.

Jak już informowaliśmy, w sobotę o godz. 18 w kościele Mariackim zostanie zainaugurowany projekt „Gotycka Chojna”. Z tej okazji Michał Gierke wygłosi wykład „Gotyk Henryka Brunsberga”. Będzie to jednocześnie prezentacja książki „Innowacja i tradycja. Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii”. Ta bogato ilustrowana książka ukazała się w tym roku w serii Biblioteki Rocznika Chojeńskiego. Poświęcona jest średniowiecznemu architektowi, któremu przypisuje się autorstwo m.in. ratusza i kościoła Mariackiego w Chojnie. Współwydawcą jest Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsze wydanie ukazało się rok temu po niemiecku w Poczdamie. Redaktorem polskiej wersji jest M. Gierke, a tłumaczyła Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz. Książka jest do nabycia w księgarni „Nowy Świat” w Chojnie, w redakcji „Gazety Chojeńskiej”, a także wysyłkowo e-mailem w stowarzyszeniu Terra Incognita: shkti@op.pl.

Przypominamy cały program tegorocznych Dni Integracji:

piątek 28 sierpnia
14.00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej (sala widowiskowa CK)
19.00 - Odbudowa kościoła Mariackiego - prezentacja i wykład inż. Barbary Helbich i inż. Petera Helbicha (biblioteka)

sobota 29 sierpnia
9.30 - Modlitwy ekumeniczne w oprawie instrumentalistów dętych z Küstrin-Kietz (cmentarz komunalny przy ul. Odrzańskiej)
11.00 - XXVI Nabożeństwo Ekumeniczne. Przewodniczy biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman. Homilię wygłosi pastor Steffen Reiche (kościół Mariacki)
17.00 - Koncert „Romantyczny wieczór z klasyką”: Aleksandra Bałachowska - sopran, Irena Paliwoda - fortepian (kościół Mariacki)
18.00 - Gotycka Chojna - inauguracja projektu promującego chojeńskie dziedzictwo kulturowe: wykład Michała Gierkego „Gotyk Henryka Brunsberga” oraz prezentacja książki „Innowacja i tradycja. Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii” (kościół Mariacki)
19.00 - Koncert zespołów cold wave: Too Late i Mizeria (kościół Mariacki)

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=15-34&temat=7
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.08.2015